Понеділок, 28.09.2020, 23:31Вітаю Вас Гість | RSS
Чорноострівський професійний аграрний ліцей
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правила прийому


Правила прийому до

ЧОРНООСТРІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ

НА 2020-2021 Н.Р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ЧОРНООСТРІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО

АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ

 

1. Загальна частина

1.1.Правила прийому на навчання до Чорноострівського професійного аграрного ліцею розроблені згідно нових Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499 із змінами , внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09,04,2014 року №344.

1.2.До Чорноострівського професійного аграрного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3.Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

При вступі до Чорноострівського професійного аграрного ліцею іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4.Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1.Прийом до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до Чорноострівського професійного аграрного ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.Приймальна комісія:

• організовує прийом заяв та документів;

• проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

• організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

• приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

• організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

•  вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до Чорноострівського ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізації за якими згідно з отриманою ліцензією Чорноострівський професійний аграрний ліцей проводить прийом учнів на денну форму навчання за наступними професіями:

На 2014-2015 н.р. плановий обсяг прийому становить:

на базі 9 класів з

терміном навчання 3 роки

- Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2»; водій автотранспортних засобів, категорія «С» – 50 чоловік;

- Адміністратор; обліковець з реєстрації бухгалтерських даних – 25 чоловік.

- Кухар, кулінар борошняних виробів – 25 чоловік;

На базі 11 класів

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорій «А1», «А2», «В1»; водій автотранспортних засобів, категорія «С» – 25 чоловік з терміном навчання 1,2 року:

• форми та ступеневість навчання;

• обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити тощо) та системи оцінювання знань;

- загальний порядок зарахування на денну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

- порядок проходження медичного огляду вступників до Чорноострівського ліцею.

2.6.   Прийом документів на навчання до Чорноострівського професійного аграрного ліцею проводиться з 1 липня по 20 серпня 2014 року.

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Чорноострівського професійного аграрного ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію);

- 6 фотокарток розміром 3x4 см.;

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документи про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, що визначенні для подання документів;

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1.  Прийом до Чорноострівського професійного аграрного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2.     Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду
прийому документів.

5. Зарахування

5.1.  Зараховуються поза конкурсом:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до Чорноострівського професійного аграрного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до Чорноострівського ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.   Зарахування до Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснюється наказом  директора цього закладу. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Чорноострівського професійного аграрного ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх ( його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Чорноострівського професійного аграрного ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу Чорноострівського професійного аграрного ліцею.

6. Прикінцеві положення

6.1.Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2.Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій Чорноострівський професійний аграрний ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3.  Особам, які не зараховані до Чорноострівського професійного аграрного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4 Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому Чорноострівського професійного аграрного ліцею здійснюється Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА.

 

Розглянуто на засіданні педагогічної Ради ліцею               

Вхід на сайт
Пошук
Погода
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930